Training en weerbaarheid

FB Veiligheidsdiensten staat voor kwaliteit en vakmanschap. Wij hebben 32 jaar ervaring op het gebied van openbare orde, beveiliging en verschillende situaties die daar eveneens bij komen kijken.

Door onze ervaringen willen wij deze kennis en professionaliteit graag overdragen aan onze klanten. De manier waarop wij ons onderscheiden wordt al duidelijk de eerste keer dat u met ons in contact komt. Daarom is FB Veiligheidsdiensten voor u de juiste keus.

Onze ervaring als professionele beveiligers en trainers hebben we mede daarom omgezet in verschillende hoogwaardige trainingen. Met name onze trainingen zorgen ervoor dat u in staat bent om een conflict te voorkomen of deze adequaat te beheersen. We leren u eveneens hoe u op een effectieve manier kunt optreden tegen agressieve klanten. Zowel in de verbale bejegening als in fysieke handelingen.

Trainingsaanbod

Burgerpreventie

Bij deze workshop hoort een stuk recht- en wetskennis zodat het voor een ieder duidelijk wordt welke bevoegdheden er zijn. Deze rechts-en wetskennis komt met name uit het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Ook bespreken wij een gedeelte uit het werkboek voor de particuliere beveiliger. De particuliere beveiliger heeft immers dezelfde rechten en bevoegdheden als iedere andere persoon.

Teambuilding en stresstrainingen

FB Veiligheidsdiensten geeft teambuilding trainingen en verschillende vormen van stresstrainingen. 

Meer lezen

Deze teambuilding kan op de eigen locatie zijn of op een buitenlocatie waar wij veelvuldig mee samen werken. De teambuilding trainingen kunnen voortkomen uit de trainingen die wij geven bij u in het bedrijf. Door tijdens deze trainingen een vorm van interventie toe te passen is de kans zeer groot dat er een behoefte is vervolg te geven aan deze maatwerktraining in de vorm van teamactiviteiten. In overleg met de daarvoor aangewezen personen binnen uw bedrijf maken we een teambuilding training waarin wede prioriteiten die u als bedrijf wilt gaan behalen.

Professionele weerbaarheid

Wat is Mentale Weerbaarheid? (dit is vooral van toepassing voor personeel werkzaam op het gebied van orde/veiligheid en bejegening of zij die werkzaam zijn in de begeleiding of zorg).

Wat komt aan bod?
 • Omgaan met fouten en druk;
 • Helder blijven onder druk, niet handelen vanuit paniek;
 • ‘Tegen een stootje kunnen’, schakelen tussen tactieken, niet blokkeren;
 • Kunst is niet om niet te vallen, maar op te kunnen staan door te relativeren;
   Tot beperkte mate trainbaar, door ervaring te leren, en door bewust wording;

 

 • Omgaan met vermoeidheid;
 • Doorzettingsvermogen, niet opgeven in een verloren positie;
 • Omgaan met vernedering;
 • Omgaan met faalangst.

Conflictpreventie en -beheersing

Een conflict begint steevast bij één persoon die het gedrag van een ander verkeerd interpreteert. Dat komt mede omdat emoties en/of botsende persoonlijkheden een rol spelen bij de interpretatie. Die interpretatie hoeft echter helemaal niet te kloppen. Om een conflict niet uit de hand te laten lopen is het van belang om het probleem of de tegengestelde opvattingen helder te krijgen. Kortom, wat zijn de belangen van de conflicterende partijen?

Zelfverzekerder door agressietraining

Wat is agressie? We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, bewust schade berokkent of met woede probeert iets te bereiken. Er zijn drie soorten agressie, te weten frustratie agressie, instrumentele agressie en agressie onder invloed van alcohol en drugs.

Meer lezen

Gedrag lokt gedrag uit. Ons gedrag heeft dus consequenties voor het gedrag van de ander. Daarom is bij het omgaan met agressie de manier van communiceren van belang. Door uw eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kunt u beter omgaan met deze agressiviteit.

FB Veiligheidsdiensten verzorgt cursussen gericht op agressiereductie. Deze trainingen zijn kort en effectief. Wij geven u tips en leren u wat effectief is. Zeer geschikt voor beveiligingspersoneel en mensen werkzaam in publieke functies en die een verhoogde kans lopen om met agressie geconfronteerd te worden.