Burgerpreventie, samen sterker door advies!

FB Veiligheidsdiensten geeft trainingen en advies aan burgerpreventieteams en burgerwachten. In een korte en effectieve workshop geven wij duidelijke uitleg hoe de teams of burgers kunnen handelen op het gebied van ordehandhaving, veiligheid en preventie in de buurt.

Preventief door burgerpreventie
Bij deze workshop hoort een stuk recht- en wetskennis zodat het voor een ieder duidelijk wordt welke bevoegdheden er zijn. Deze rechts-en wetskennis komt met name uit het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Ook bespreken wij een gedeelte uit het werkboek voor de particuliere beveiliger. De particuliere beveiliger heeft immers dezelfde rechten en bevoegdheden als iedere andere persoon.

Aan de hand van voorbeelden en proeftoetsen onderrichten wij deze teams zodat zij goed voorbereid de straat op kunnen gaan. Veiligheid en kennis is daarom van wezenlijk belang.

Bij de workshop burgerprefentie hoort een stuk recht- en wetskennis zodat het voor een ieder duidelijk wordt welke bevoegdheden er zijn. Deze rechts-en wetskennis komt met name uit het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Ook bespreken wij een gedeelte uit het werkboek voor de particuliere beveiliger. De particuliere beveiliger heeft immers dezelfde rechten en bevoegdheden als iedere andere persoon.