Veiligheid voor mensen, zowel in uw onderneming als in het openbaar.

Recherchediensten

Op zoek naar een gecertificeerd en erkend recherchebureau? Misschien omdat een medewerker diefstal pleegt uit uw bedrijf, of als particulier omdat u problemen heeft met uw ex-partner over alimentatie. In alle gevallen kunt u rekenen op de expertise, wetskennis en vakkundigheid.

Meer weten

Beveiliging en surveillance

Veiligheid voor mensen, zowel in uw onderneming als in het openbaar. FB Veiligheidsdiensten helpt u graag bij het beveiligen van uw bedrijf, woning of onroerend goed. Tevens geven wij cursussen op het gebied van rechts- en wetskennis en trainingen aan buurtpreventieteams en een ieder die meer wil weten hoe te handelen in geval van overlast.

Training en weerbaarheid

Onze trainingen zorgen ervoor dat u in staat bent een conflict te voorkomen of deze adequaat te beheersen. We leren u hoe u op een effectieve manier kunt optreden tegen agressieve klanten. Zowel in de verbale bejegening als in fysieke handelingen.

Waarom FB Veiligheidsdiensten?

FB Veiligheidsdiensten biedt u en uw organisatie de kennis en motivatie voor verdere ontplooiing op het gebied van trainingen. Op het gebied van beveiliging en particulier onderzoek kunnen wij u adviseren, onderzoek doen door ervaren ex politierechercheurs en de veiligheid van u, uw onderneming of uw klanten waarborgen. Ons team bestaat uit verschillende mensen waar we ruime expertise hebben op bovengenoemde onderdelen. Een ieder van ons heeft ook zijn eigen deskundigheid met als overeenkomst dat we allemaal uit eenzelfde kweekvijver komen van politie, defensie, beveiliging en justitie. FB Veiligheidsdiensten bouwt graag samen met u en met uw organisatie aan de volgende stappen naar professionalisering.
  • Trainingen voor elke doelgroep. Agressietraining, conflicthantering, mentale en fysieke weerbaarheid. Zelfverdediging voor personen vanaf 16 jaar
  • FB Veiligheidsdiensten voor beveiliging, preventieadvies en handhaving. Wij geven u advies en helpen u met het ontwikkelen van een veiligheidsplan en het maken van een Risico Invertarisatie en Evaluatie.
  • FB Veiligheidsdiensten voor particulier onderzoek. Onderzoek voor u als particulier of voor in het bedrijf. Wij verrichten onderzoek op vele vlakken en geven u advies als er zich iets voordoet wat u of uw bedrijf schaadt. Ook voor het heimelijk observeren binnen uw bedrijf kunt u een beroep op ons doen.

Over FB Veiligheidsdiensten

Freddy is bij de politie werkzaam geweest en heeft veel ervaring in opsporing en rechercheren. Deze kennis en ervaring gebruiken hij en zijn collega's in de particuliere onderzoeken. Zijn particulier recherchebureau richt zich daarom op verschillende aspecten waar in u in het bedrijf of in persoon mee te maken kunt krijgen. Dit zijn onder andere strafbare feiten en onrechtmatige daden. Strafbare feiten binnen het bedrijf of bij u als particulier. Onrechtmatige daden zijn handelingen in het civiele recht. Civiel recht mede burgelijk recht als privaatrecht genoemd. Het particuliere recherchebureau doet eveneens analyseonderzoek en werkt hierbij vraag- en behoeftegericht. Daar waar uw wensen liggen! Freddy, zijn beveiligers en trainers staan klaar om u uw of bedrijf te beveiligen, te adviseren te coachen en te trainen op het vlak van professionele beveiliging en weerbaarheid.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie! Dit is uiteraard zonder verdere verplichtingen.
Afspraak maken